Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 10/8/2022, BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Đầm Hà (BCĐ 138 thị trấn) tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là đơn vị tổ chức ngày hội điểm của huyện. Đến dự ngày hội có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, BCĐ 138 huyện; lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện; đại diện BCĐ 138 các xã và đại diện các hộ gia đình nhân dân địa bàn thị trấn.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn thời gian qua đặc biệt là trong 8 tháng đầu năm 2022 có những chuyển biến tích cực, nội dung được đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình của địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; thúc đẩy các phong trào khác đi lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ việc thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn thị trấn cơ bản ổn định. Công an thị trấn tham mưu, triển khai và phối hợp cùng các ban ngành huyện tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các mô hình phong trào tự quản về ANTT ở các khu phố, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học hoạt động hiệu quả. Hệ thống chính trị ở địa phương không ngừng được củng cố, thế trận An ninh nhân dân – Quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn

Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới thị trấn Đầm Hà tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo, xây dựng, củng cố lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện và thị trấn khen thưởng

Nhân dịp này, đã có 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể được Công an tỉnh tặng giấy khen; 2 tập thể và 2 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen; 3 tập thể và 6 cá nhân được UBND thị trấn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Quốc Nghị