Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DDCI

Ngày 10/8, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích chuyên sâu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và ICT năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; triển khai Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện để nâng cao chất lượng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và ICT huyện Đầm Hà năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; đại diện Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện hội doanh nghiệp của huyện.

Xác định cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh là khâu đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), Chỉ số xây dựng Chính quyền điện tử (ICT) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); xây dựng chính quyền phục vụ hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng tin học trong quản lý Nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá văn minh công sở đối với cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; từng bước đại hoá nền hành chính; hoàn thiện thể chế, cải cách tổ chức bộ máy; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Ngọc Văn – Phó Trưởng Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh thông tin tổng quan DDCI Quảng Ninh và DDCI huyện Đầm Hà

Theo kết quả đánh giá của tỉnh năm 2021, huyện Đầm Hà xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố (PAR INDEX) với số điểm 91,24 điểm. Trong đó, các chỉ số thành phần: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính; chỉ số thành phần điểm thưởng đứng thứ nhất. Chỉ Số thành phần cải cách thể chế xếp thứ 2/13 huyện, thị xã, thành phố. Với số điểm 28,81/30 điểm đạt 96.04%, huyện đứng thứ 3/13 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) của huyện xếp thứ 7/13 với điểm điều tra xã hội học là 72.74 điểm, đạt 90,93% (tăng 4,54 điểm so với năm 2020).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến một số chỉ số thành phần, thứ bậc trong các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT còn đạt thấp; những biện pháp cụ thể cần sớm triển khai để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thăng hạng các chỉ số.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cần tiếp tục tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022. Tập trung rà soát, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; quan tâm theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, khả năng thích ứng của cán bộ lãnh đạo. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt tập trung chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực của đơn vị mình; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng. Vận hành tốt cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan triển khai thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chính quyền số. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trên cơ sở đánh giá kết quả đã dạt được, phân tích chỉ rõ tồn tại, hạn chế, xác định các giải pháp cụ thể để khắc phục, triển khai thực hiện hiệu quả. Triển khai hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong năm 2022. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cacns bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ số. Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. UBMTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm giám sát, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2021

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2021

Nhân dịp này, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho 13 tập thể và 11 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2021.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)