Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo đột phá, đi đầu trong chuyển đổi số

Ngày 16/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, thị trấn Đầm Hà đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế được duy trì và phát triển ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 1.354 tỷ đồng, đạt 103,41% KH, bằng 122,42% CK. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 73,6 tỷ đồng đạt 104,84% KH bằng 121,65% so với CK; Giá trị xây dựng đạt 181,9 tỷ đồng, đạt 111% KH và bằng 129,92% so với CK. Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản ước 52,2/52,2 tỷ đồng đạt 100%KH và bằng 104,4% CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 12,0 tỷ đồng bằng 100,15% KH bằng 126% CK. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, môi trường được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống dịch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả. Thị trấn không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,39%. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được tăng cường. Trong năm, đã thành lập chi bộ Trường Mầm non tư thục Tuổi thơ; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 14 đồng chí; Cử 18 quần chúng tham ưu tú gia lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng, kết nạp được 12 đảng viên đạt 120% so với kế hoạch giao. Thị trấn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ và bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, theo phương châm “Dân tin – Đảng cử”, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình 10 đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khu phố. Năm 2022, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: đến nay, Thị trấn Đầm Hà đã thực hiện đạt và vượt 10/16 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thị trấn đã chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết, xác định chủ đề công tác năm: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ và chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số”. Xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng. Duy trì, giữ vững kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 đã đạt được. Tiếp tục tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của thị trấn, kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch kinh tế với cơ cấu Thương mại, dịch vụ – Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Nông nghiệp. Tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh, của huyện, tiếp tục phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu thị trấn Đầm Hà mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, chính sách xã hội, giải quyết việc làm. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thị trấn cũng đã xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ; giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả đã đạt được, một số tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Thị trấn Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Thị trấn Đầm Hà cần tiếp tục đổi mới, tạo đột phá trong tư duy, cách thức tiếp cận, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng, bổ sung, vận hành tốt các quy chế, quy định; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; quan tâm phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng; phát huy tốt vai trò của các chủ thể trong công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm mở rộng dân chủ, làm tốt công tác dân vận; cụ thể hóa và thực hiện tốt Kế hoạch của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện gắn với triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thực chất. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; đẩy mạnh cải cách hành chính, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình, thiết chế văn hóa.  Quan tâm công tác văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống văn minh. Chủ động nắm tình hình, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)