Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 14% so với dự toán huyện giao

Đây là nhấn mạnh của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà về kết quả công tác năm 2020 và kết quả thực hiện Kết luận số 188-KL/HU ngày 26/2/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy.

Năm 2020, Đảng bộ Thị trấn Đầm Hà đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thị trấn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Đầm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất xây dựng tăng 3,45% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 17% so với cùng kỳ. Giá trị ngành chăn nuôi tăng 33,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch huyện giao 37,7,7%. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, trên địa bàn không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm 14/24 hộ. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trẻ em được nâng lên. Công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và tuyên truyền trực quan tại các khu phố được triển khai tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Công tác CCHC, công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư, tiếp dân được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. An sinh xã hội được đảm bảo.

Mô hình nuôi ngan sao của gia đình anh Đinh Văn Thắng – Phố Hà Quang Vóc, Thị trấn Đầm Hà

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, BTV Huyện ủy đề nghị Thị trấn Đầm Hà tiếp tục xây dựng kịch bàn phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện có dịch do Covid-19 gây ra, trong đó giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Duy trì phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng bằng việc sử dụng các giống mới năng suất cao, chất lượng, có khả năng kháng bệnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tập trung hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Quan tâm phát triển dịch vụ ẩm thực, giải trí về đêm tại khu phố Minh Khai 2 và khu vực bờ sông Đầm Hà. Chủ động quản lý điều hành thu, chi ngân sách thị trấn. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn bằng kế hoạch cụ thể ngay từ tháng đầu của năm 2021, không để phát sinh nợ đọng thuế, phí. Phối hợp với Chi cục thuế khu vực Hải Hà – Đầm Hà quản lý tốt các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho thuê; rà soát, đưa vào quản lý chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh karaoke, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô để phối hợp quản lý thu theo quy định. Phấn đấu thu trên địa bàn tăng trên 14% so với dự toán huyện giao.

Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng

Về phát triển văn hóa – xã hội: Phối hợp với phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn và chất lượng học ngoại ngữ. Triển khai học ngoại ngữ tiếng Anh trong nhà trường (ngoài giờ) có yếu tố giáo viên nước ngoài. Nâng cao hiệu quả các thiết bị dạy học thông minh được tỉnh trang cấp (phòng học thông minh, phòng học tiếng Anh, thư viện đạt chuẩn,…). Phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Tiểu học để đảm bảo tiến độ xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế,  chủ động phòng chống dịch, bệnh. Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 200 lao động, lệ lao động qua đào tạo đạt trên 83%. Tiếp tục duy trì địa phương không có hộ nghèo; phấn đấu giảm 50% số hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo, phát sinh nghèo.

Với phương châm, định hướng là xây dựng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030 là trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội; là điểm hội tụ của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn huyện; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị, làm nền tảng xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư, xây dựng hoàn thành các công trình đầu tư năm 2021; triển khai nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; phối hợp quy hoạch các khu đô thị mới. Đề xuất các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 gắn với đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thi công công trình chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/HU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện “về lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà”. Quan tâm, chú trọng công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, hệ thống thoát nước thải. Bảo vệ nguồn sinh thủy sông Đầm Hà và giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp khu vực sông Đầm Hà, gắn với khu phố ẩm thực thu hút khách du lịch. Sớm hoàn thiện việc cấp đổi và kịp thời cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; xây dựng chính quyền hành động phục vụ, thân thiện với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001-01/11/2021), 30 năm ngày tái lập thị trấn Đầm Hà (25/8/1991-25/8/2021). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Rà soát, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)