Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham gia tập huấn có 209 đại biểu là Ủy viên Ban Thường trực UBMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có người được lập danh sách sơ bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Theo hướng dẫn, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị. Trong một hội nghị có thể kết hợp việc lấy ý kiến của 4 cấp (đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã), 3 cấp (đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã), 2 cấp (Đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã) tùy theo đặc thù từng nơi có đại biểu mỗi cấp cư trú. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Về xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp: 40 ngày trước ngày bầu cử và trước khi tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải được tiến hành xong. Thời gian tiến hành tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú: các đơn vị trên địa bàn huyện hoàn thành trước ngày 7/4/2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)