Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế

Sáng ngày 12/1/2024, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tình hình triển khai Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và chủ động của tập thể lãnh đạo, các đồng chí ĐUV, sự tích cực vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ, thị trấn Đầm Hà đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của thị trấn. Tập trung thực hiện công tác phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 87,88/87,18 tỷ đồng bằng 100,80% KH; Giá trị xây dựng năm 2023 ước đạt 212,62/212,82 tỷ đồng bằng 116,88% so với CK. Giá trị ngành nông – lâm – thủy sản trong ước đạt 55,138/55,125 tỷ đồng bằng 100,02% KH. Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 17.477.161.255 đồng đạt 210,29 % KH huyện giao, bằng 103% CK. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng…; công tác giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm giải quyết kịp thời. An sinh xã hội được đảm bảo, chỉ đạo chăm lo tết nguyên đán đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công. Hệ thống chính trị được củng cố; chính quyền hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động tích cực. Quốc phòng, an ninh, TTATXH được đảm bảo.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đảng ủy thị trấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị thị trấn Đầm Hà cần bám sát NQ số 16 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; NQ của HĐND huyện và KH của UBND huyện về phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, NQ Đại hội của Đảng bộ thị trấn và chủ đề công tác năm 2024 của huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với công tác xây dựng Đảng cần tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy tổ chức đảng, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thường xuyên việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của địa phương đến cán bộ, đảng viên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; phát huy dân chủ, mở rộng mô hình dân vận khéo và triển khai tốt Luật thực hiện dân chủ cơ sở gắn với NQ 05 về dân chủ của BCH Đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025. Quan tâm thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Về phát triển kinh tế, xã hội cần đặt mục tiêu tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực; quan tâm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ, phát triển mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã có và có các sản phẩm mới. Khai thác các công trình có giá trị trên địa bàn để phát triển kinh tế như Đập dâng nước, Đồn Đen. Thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao chất lượng hiệu quả của hệ thống chính trị và thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, phát triển giáo dục ngoài công lập. Sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý tốt các quy hoạch. Quan tâm nâng cao hoạt động của phố ẩm thực đêm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng địa phương.

Quốc Nghị