Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thi đua quyết thắng – động lực thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành nhiệm vụ

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả; trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ cổ vũ cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới.

Xác định thi đua là động lực để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, Đảng ủy – Ban chỉ huy quân sự huyện đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; gắn phong trào thi đua quyết thắng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nhân rộng phong trào thi đua quyết thắng theo hướng hết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức, phát động 7 phong trào thi đua, 15 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị. Qua đó, tác động tích cực đến nhận thức, nâng cao tính tự giác thực hiện lễ tiết, tác phong chính quy, chấp hành kỷ luật, tạo sự chuyển biến vững chắc trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang  huyện. Đặc biệt các đơn vị đã triển khai thực hiện có  hiệu quả Kết luận số số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình với phương châm “tự soi, tự sửa”; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và tổ chức đảng. Nội dung việc học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú như: phong trào “cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “đăng ký sổ hồng, sổ nâu”, mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “công an nhân dân tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng phát triển mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 9 chi bộ quân sự các xã, thị trấn.Công tác cải cách hành chính quân sự trong lực lượng vũ trang huyện cũng thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả với phương châm “nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời”. Nhờ đó đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tăng cường đoàn kết, kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Diễu binh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện Đầm Hà đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành động lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân được quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý Nhà nư­ớc về quốc phòng cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quán triệt chủ trương “một tập trung, ba khâu đột phá” với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu, phát động sâu rộng các phong trào thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “luyện giỏi, rèn nghiêm”, “chủ động, vượt khó, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ”. Cán bộ, chiến sỹ trong LLVT  huyện đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng và địa bàn tác chiến; chú trọng huấn luyện nâng cao sức khỏe, bản lĩnh chiến đấu, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Qua kiểm tra, 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu. Trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%.

Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cho các đơn vị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức quy hoạch các thành phần thế trận quân sự, hoàn chỉnh quy hoạch căn cứ chiến đấu, căn cứ Hậu cần – Kỹ thuật trong KVPT. Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp giai đoạn 2 của LLVT huyện với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quy hoạch quốc phòng, đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa bàn huyện.

Khám tuyển NVQS năm 2024

Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo theo đúng quy trình, đúng luật định, đạt 100% chỉ tiêu giao. Đồng thời tổ chức tốt việc đón nhận 535 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; quan tâm giới thiệu, tạo điều kiện cho nhiều quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các đại biểu tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Từ phong trào thi đua, các đơn vị, cơ sở trong lực lượng vũ trang huyện đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp. LLVT huyện duy trì hiệu quả và nhân rộng các “Cụm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào điểm sáng tự quản an ninh trật tự ở hai địa bàn xã Quảng Lâm, Quảng An. Chủ động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên biển; chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, khả năng SSCĐ của các lực lượng; phối hợp triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện chức năng là đội quân lao động sản xuất, trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần tự lực, tự cường; khai thác tiềm năng tại chỗ, bảo đảm vật chất hậu cần, tài chính kịp thời; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi quanh bếp, quanh vườn, đa dạng vật nuôi, cây trồng. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ động khai thác nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm vật chất hậu cần, lắp đặt các thiết bị, phương tiện đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống bộ đội, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông những năm qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã không ngừng học tập nâng cao trình độ tay nghề, làm chủ các loại phương tiện vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác quản lý, bảo quan, bảo dưỡng sửa chữa và kiểm tra định kỳ vũ khí thiết bị; không để xảy ra tình trạng xuống cấp, mất mát, cháy nổ. 100% các xã, thị trấn được trang bị vũ khí đều có tủ súng theo đúng quy định và quản lý chặt chẽ; các loại phương tiện giao thông của tập thể, cá nhân đều đảm bảo hệ số kỹ thuật, an toàn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ hoạt động của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện. Các cơ quan, đơn vị đã phát động nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tu sửa, làm mới trên 520 tấm bia, 180 mô hình học cụ, trên 520 sổ sách, giáo án và  trên 85 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ; tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh và cấp trên tổ chức luôn đạt thành tích cao. Đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát huy và vận dụng vào thực tiễn hoạt động của lực lượng vũ trang huyện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang huyện đã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Trong đó tập trung vào việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng vũ trang huyện đã vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây mới nhà ở cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các lực lượng tham gia 420 ngày công, xây dựng  3km đường; 1,2 km mương; trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường liên thôn; tham gia dọn 1 km mương, xây khuôn viên trường học; tu sửa bồn hoa cây cảnh; xây dựng 3 công trình công cộng với tổng số tiền 120 triệu đồng v.v.Những hoạt động trên không đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Không chỉ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện còn hăng hái tham gia công tác dân vận với nhiều phần việc ý nghĩa như: tích cực vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo v.v. với tổng số tiền trên 135 triệu đồng; nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách, người có công,; thực hiện chi trả đúng, đủ chế độ chính sách cho 1.444 đối tượng chính sách, người có công; với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; hoàn thành sản phẩm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ hỗ trợ xây dựng 5 nhà đồng đội với tổng số tiền 400 triệu đồng; xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả sau mưa bão; phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Hỗ trợ khởi công xây Nhà đồng đội

Song song với phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời công tác khen thưởng; tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Trong 05 năm qua Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng TĐKT các cấp xét, tặng thưởng huân, huy chương các loại cho 116 cá nhân; khen thưởng trong thực hiện phong trào TĐQT cho 120 lượt tập thể, 986 lượt cá nhân; khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ cho 212 tập thể, 357 cá nhân. Ban CHQS huyện 4 năm đạt VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; 5 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện trao hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng những năm qua không chỉ là động lực để cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện hăng hái rèn luyện, thi đua phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, là nền tảng xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân; đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, hoàn tốt các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)