Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, dự giờ công tác giáo dục lý luận chính trị tại huyện Đầm Hà

Ngày 28/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà năm 2024. Làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; lãnh Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên huyện.

Thực hiện các Thông báo, Kết Luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, sắp xếp lại mô hình Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị cấp huyện, ngày 29/12/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà đã ban hành Quyết định về tổ chức, sắp xếp lại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị Huyện Đầm Hà. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Chính trị huyện, phân công điều động, bố trí cán bộ, viên chức của Trung tâm. Trung tâm Chính trị huyện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được cấp ủy quan tâm, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị một cách tích cực, toàn diện. Trung tâm Chính trị huyện ngày càng khẳng định hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình trong công tác giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được Trung tâm Chính trị huyện thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác giảng dạy tại Trung tâm Chính trị sau khi tổ chức sắp xếp lại do Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm và giảng viên kiểm nhiệm giảng dạy. Giảng viên kiêm nhiệm có 21 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Trưởng, Phó các ban Xây dựng Đảng và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện. 100% các đồng chí giảng viên kiêm nhiệm có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, 100% các đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát đánh giá công tác giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện

Tính đến tháng 4/2024 Trung tâm đã mở được 4/25 lớp đạt 16% với 263 học  viên. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được đã được Trung tâm Chính trị huyện thực hiện đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu. Quá trình giảng dạy các giảng viên đã kịp thời cập nhật những kiến thức mới vào bài giảng, bổ sung quan điểm chỉ đạo của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII của Đảng, nhất là những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Việc truyền đạt kiến thức chương trình theo hướng liên hệ, vận dụng kiến thức thực tế địa phương, đặc biệt là việc cập nhật đưa lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương vào các chương trình giảng dạy lý luận chính trị được trung tâm đặc biệt coi trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ lài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà”. Huyện ủy đã chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ tỉnh và bộ tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà”, tài liệu giáo dục chính trị dành cho thanh niên Quảng Ninh vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề tại Trung tâm Chính trị huyện và lồng ghép vào các chương trình học các cấp. 100% các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh dưới nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa ca ngợi Đảng, Bác Hồ… Huyện Đoàn đã tổ chức 2 buổi học tập, quán triệt  cuốn tài liệu trong các lớp cảm tình đoàn, 15 buổi sinh hoạt chi đoàn cho 550 đoàn viên, xây dựng bộ 5 bộ infographic cho 5 bài học lý luận chính trị dành cho thanh niên Quảng Ninh, bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh địa phương. Trung tâm Chính trị huyện đã làm tốt công tác đổi mới hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính chủ động cho người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, phát huy tính tích cực, chủ động của người học, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác, lấy học viên làm trung tâm. Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học viên và cấp giấy chứng nhận được triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác kết luận buổi khảo sát

Sau khi khảo sát, dự giờ và nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị, kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy đối với công tác giáo dục lý luận chính trị tại huyện Đầm Hà qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác biên soạn Bộ tài liệu “Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Đầm Hà” đưa vào giảng dạy; tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, các thôn bản, khu phố . Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Trung tâm Chính trị huyện chủ động trong việc tham mưu đề xuất, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, các phòng ban, đơn vị tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; tiếp tục rà soát bộ máy, tham mưu đề xuất kiện toàn nhân sự đảm bảo theo quy định; đổi mới nội dung cập nhật các chỉ đạo mới của Trung ương, tỉnh, huyện vào nội dung giảng dạy; đổi mới phương pháp không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục định hướng tư tưởng chính trị trong các bài giảng, thường xuyên kiểm tra, việc thực hiện tại Trung tâm; rà soát đảm bảo quy trình, hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm Chính trị huyện đảm bảo theo quy định. Đoàn công tác đã tiếp thu các ý kiến, nội dung kiến nghị của Trung tâm Chính trị huyện để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới.

                                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)