Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 23/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ; chủ động các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh; kịp thời quán triệt, học tập các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy định, phát huy dân chủ, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai hiệu quả. Kinh tế – xã hội tiếp tục được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.330 tỷ đồng, bằng 48,19% KH, tăng 22,6% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Huyện đã hoàn thành 25/38 chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được tăng cường. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn phòng Huyện ủy bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá sâu, làm rõ kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là chỉ đạo chuyển hướng kịp thời, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với hoạt động của bộ máy chính trị; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp cơ sở; tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các chỉ đạo trọng tâm về xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự. Đánh giá sâu và bổ sung thêm kết quả về tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Chỉ thị 13 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các Nghị quyết, kết luận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch nông thôn, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế.v.v. Đánh giá làm rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bổ sung công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, đại hội Cựu chiến binh; tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết các cấp; chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới; công bố quy hoạch, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính; triển khai quy hoạch sau khi được phê duyệt; rà soát đội ngũ cán bộ; chuẩn bị tổ chức Hội thi duyên dáng Đầm Hà; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Kết quả giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ giám sát một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBND cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư công”; báo cáo tình hình tổ chức và biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 6 tháng năm 2022; kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức hội quần chúng”; sửa đổi, bổ sung một số quy định của cấp ủy và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)