Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thống nhất ý kiến thành lập Trung tâm Văn hóa – thể thao các xã, thị trấn

Ngày 22/6, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến và thống nhất về Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – thể thao các xã, thị trấn và bổ nhiệm chức danh Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – thể thao các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tờ trình và dự thảo Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao các xã, thị trấn và bổ nhiệm chức danh Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa- Thể thao các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Hà. Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, thị trấn (gọi tắt Trung tâm VH-TT)  được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có: Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thi đấu thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; câu lạc bộ thể dục thể thao, đài truyền thanh ở xã, thị trấn. Trung tâm VH-TT chịu sự lãnh đạo của UBND xã, thị trấn; sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện và sự quản lý Nhà nước của phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Trung tâm VH-TT có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, bảo tồn phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, kinh phí, quy chế hoạt động của Trung tâm VH-TT.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất ban hành quyế định thành lập và bổ nhiệm chức danh Chủ nhiệm Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm VH-TT. Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu nguồn kinh phí hoạt động. Các xã, thị trấn căn cứ vào đặc thù, thực tế tại đơn vị bố trí, sử dụng cơ sở vật chất phù hợp. Đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì tốt hoạt động của nhà văn hóa thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)