Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022

Ngày 8/9, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp giao ban để nghe và cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã báo cáo kết quả năm học 2020 – 2021; công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Theo đó, năm học 2020 – 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của tỉnh, huyện, ngành Giáo dục huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô, mạng lưới trường lớp được mở rộng. Kết quả phổ cập giáo dục được giữ vững; chất lượng giáo dục được nâng lên. Kỷ cương, nề nếp trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Năm học 2021 – 2022, ngành Giáo dục huyện Đầm Hà xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Giáo dục & Đào tạo; tăng cường đổi mới các hoạt động giáo dục; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường các nguồn lực, đầu tư cở sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác phân luồng và đinh hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Nhờ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid- 19 của tỉnh, huyện, Quảng Ninh vẫn là địa bàn an toàn. Do đó, 100% các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức khai giảng năm học mới với hình thức trực tiếp. Công tác tổ chức dạy, học đã ổn định và đi vào nề nếp.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất của ngành Giáo dục liên quan đến công tác tổ chức dạy, học trực tuyến trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; duy trì, nâng chất trường chuẩn Quốc gia.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hưởng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, ngành Giáo dục & Đào tạo huyện cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác giáo dục và nhiệm vụ năm học; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. UBND huyện chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh ở mức độ cao hơn, trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát định kỳ trong các trường học; chỉ đạo triển khai đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2021 – 2022 theo đúng kế hoạch. Ngành Giáo dục tập trung bám sát kế hoạch năm học, sớm triển khai các hoạt động, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, yêu cầu; xây dựng các giải pháp cụ thể, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; chủ động rà soát, đề xuất phương án, lộ trình duy trì mục tiêu trường chuẩn Quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên hàng năm và theo giai đoạn; nâng cao hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác dạy, học; quản lý chặt chẽ các khoản thu – chi trong trường học; tăng cường công tác phối hợp; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của phòng Giáo dục & Đào tạo trong triển khai các nội dung có liên quan đến các phòng, ban, đơn vị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời