Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện

Ngày 8/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai các dự án, công trình trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2021, huyện Đầm Hà được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt 23 dự án, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư 4 dự án; 1 công trình vốn ngân sách huyện. Dự án, công trình khởi công năm 2022 do huyện bố trí vốn 18 dự án, công trình; 2 công trình vốn sự nghiệp, 1 công trình vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Về công tác thực hiện đầu tư: dự án năm 2018 chuyển tiếp sang năm 2021 gồm 2 công trình, trong đó 1 công trình đã hoàn thành và kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, 1 công trình đang tiếp tục triển khai thực hiện. Dự án năm 2019 chuyển tiếp sang 2021 gồm 6 công trình, trong đó 1 công trình đã quyết toán; các công trình còn lại đang được tập trung chỉ đạo thự hiện. Dự án năm 2020 chuyển tiếp sang 2021 gồm 18 công trình, trong đó 10 công trình đã hoàn thành trình thẩm định phê duyệt quyết toán, 3 công trình đã hoàn thành thi công, 5 công trình chưa hoàn thành. Dự án khởi công năm 2021 gồm 13 công trình trong đó 8 công trình đã triển khai thi công, 5 công trình đang chuẩn bị đầu tư. Về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến ngày 6/9 đã thực hiện giải ngân 188.501 triệu đồng đạt 72,97%.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, hoàn thành giải ngân trước 30/9 theo chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Bna Thường vụ bổ sung, hoàn thiện báo cáo. UBND huyện tập trung chỉ đạo rà soát, xác định tiến độ cụ thể cho từng dự án. Đặc biệt quan tâm bàn giao mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm, nhất là dự án cao tốc Vân đồn – Móng Cái, các dự án hoàn thành để đạt tiêu chí nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện dứt điểm các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 đảm bảo đúng chỉ đạo của tỉnh; hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục lên quan đến triển khai các dự án, công trình; chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền của huyện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị liên quan; phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong việc trao đổi, tiếp xúc với người dân, công tác tham mưu của đơn vị chủ trì; thường xuyên phản ánh kiến nghị, giải quyết những vướng mắc, bất cập, cập nhật những quy định mới có liên quan.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe báo cáo công tác an ninh – trật tự trên địa bàn huyện và một số nội dung khác.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời