Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid – 19

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại một số đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại BQL Chợ Đầm Hà và thôn Trung Sơn, xã Quảng Tân. Thực hiện chỉ đạo của các cấp BQL Chợ và thôn Trung Sơn đã tập trung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh lây nhiễm bằng nhiều hình thức như qua loa phóng thanh, tuyên truyền trực quan; tiến hành kiểm tra y tế cho các hộ dân trên địa bàn thôn, cũng như người dân khi vào chợ mưa sắm. BQL Chợ đã phối hợp với BCH Quân sự huyện và ngành y tế lập nhà bạt tại khu cổng chợ để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lập hồ sơ y tế đối với những ngườu dân khi vào chợ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị thôn Trung Sơn tăng cường kiểm soát tình hình người dân trên địa bàn

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện yêu cầu BQL Chợ cần tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống Covid – 19 trên hệ thống loa phóng thanh của chợ, đề nghị các hộ kinh doanh các mặt hàng không phải nhu yếu phẩm cần thiết tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch; cần treo nhiều pano, áp phích về các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống Covid – 19 để người dân vào chợ nắm được thông tin và chủ động nâng cao ý thức phòng tránh. Đối với thôn Trung Sơn, xã Quảng Tân cần tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của thôn về tình hình, diễn biến của dịch để người dân biết; khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người, chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và gia đình; thôn Trung Sơn cần thành lập ngay 1 – 2 tổ công tác để chủ động kiểm soát mọi công dân ra vào địa bàn, tiến hành kiểm tra y tế, cập nhật tờ khai y tế đối với tất cả người dân; tạm dừng tất cả các cuộc hội họp đông người.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà