Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Chiều ngày 17/11/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia; thành viên được phân công phụ trách, chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; thành viên BCĐ giảm nghèo các xã, thị trấn và các điều tra viên thôn, bản, khu phố của các xã, thị trấn đã được chuyên viên Sở LĐ TB&XH tỉnh hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Thông tư số 17 ngày 28/6/2016 của Bộ LĐ TB&XH; Thông tư 14 ngày 26/9/2018 của Bộ LĐ TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17 của Bộ LĐ TB&XH và Hướng dẫn của Sở LĐ TB&XH tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ và tổng hợp báo cáo kết quả điều tra; hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo Thông tư 39 ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ TB&XH. Bên cạnh đó, chuyên viên của Sở LĐ TB&XH cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về rà soát hộ nghèo, cận nghèo qua các cuộc điều tra trước đây.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Qua hội nghị tập huấn, giúp các điều tra viên, cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội nắm vững quy trình, thủ tục, tiến hành rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đầy đủ chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện năm 2020.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà