Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đầm Hà

Ngày 17/11, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng tổ giám sát đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đầm Hà về lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cùng cấp, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Theo Báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 12 – 13/5/2020. Ngay sau Đại hội Huyện ủy đã tập trung hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy. Xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy toàn khóa; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phụ trách một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đại biểu tham gia ý kiến

Chỉ đạo cơ sở, các tổ chức đảng căn cứ quy chế, quy định, chương trình hành động của huyện, tỉnh để xây dựng các quy chế, quy định chương trình hành động trong đơn vị mình. 100% chi, đảng bộ nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, chương trình hành động của Huyện ủy, chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời quán triệt đến cấp mình, nghiêm túc viết bài thu hoạch sau học tập, cơ bản phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, tình hình nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng ban hành quy chế làm việc của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về cơ bản đã bám sát, phù hợp theo quy định, quy chế của huyện, tỉnh, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đã xác định mục tiêu, quan điểm, phương châm và nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, giám sát, số cuộc, nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm, trong đó các nội dung đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các giải pháp, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ trưởng tổ giám sát đã đánh giá cao công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Đầm Hà tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung đoàn kiến nghị, hoàn thiện các văn bản góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc là những nội dung quan trọng của cả nhiệm kỳ, Huyện ủy Đầm Hà sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đoàn giám sát, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản góp phần đưa Nghị quyết vào đời sống.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)