Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Đảng

Ngày 17/9, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên chi bộ năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có 62 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, LLVT trên địa bàn huyện. Các học viên đã được học tập 6 chuyên đề: Tình hình và kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ đặt ra đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy vai trò của chi bộ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ của chi ủy chi bộ; Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW  ngày 06/7/2018  của Ban Tổ chức Trung ương và Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; quán triệt một số điểm mới Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hệ thống biểu mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác tư tưởng của chi bộ; nhiệm vụ của chi ủy chi bộ trong phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác trên không gian mạng và giải pháp phòng chống trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Công tác Dân vận của chi bộ; Quán triệt nội dung cơ bản theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên Chi bộ; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)