Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn công tác y tế cho các lực lượng phục vụ cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Ngày 1/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn công tác y tế cho các lực lượng phục vụ cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 với quy mô có 10.000 trường hợp cách ly tập trung. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tham gia tập huấn gồm: Ban Quản lý điều hành, các Tiểu ban quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung huyện Đầm Hà để phòng chống dịch Covid-19; cán bộ Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Công an, Ban CHQS huyện; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn; Ban quản lý điều hành, thành viên Tiểu ban quản lý điều hành  các khu cách ly tập trung các xã, thị trấn; cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn; lực lượng tham gia phục vụ cách ly y tế tập trung với quy mô có 10.000 trường hợp cách ly tập trung; cán bộ y tế tư nhân, cán bộ y tế tình nguyện tham gia phòng chống dịch và các lực lượng tham gia công tác phục vụ cách ly theo phương án cách ly của các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 787/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19”; hướng dẫn nhiệm vụ của các lực lượng y tế và quản lý, theo dõi người cách ly; hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; hướng dẫn vệ sinh tay phòng ngừa lây nhiễm Covid-19; quy định về quản lý chất thải y tế; phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải trong phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm huyện

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế, an toàn, hiệu quả, không lây nhiễm chéo trong khu cách ly và phát tán ra cộng đồng; kiểm soát lây nhiễm từ những người có tiếp xúc với F0 hoặc người đi từ vùng có dịch trở về địa bàn; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân; chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch trong tình hình mới.

Hiện trên địa bàn huyện Đầm Hà chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiêm để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất tại 2 khu cách ly tập trung với 200 giường; thành lập Ban quản lý điều hành, các tiểu ban quản lý điều hành các khu cách ly tập trung huyện, Ban quản lý điều hành các khu cách ly tập trung các xã, thị trấn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)