Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn công nghệ số, công nghệ thông tin về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW, KH và Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về chuyển đổi số toàn diện. Từ ngày 15-18/8/2022, Hội nông dân huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Tập huấn công nghệ số, công nghệ thông tin về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản năm 2022.

Tham gia tập huấn 200 học viên là cán bộ, hội viên, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xã viên HTX, tổ hợp tác thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được quán triệt các nội dung cơ bản của NQ số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/3/2022 của BTV Huyện ủy về “Chuyển đổi số toàn diện huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; KH số 59/KH-UBND ngày 1/3/2022 của UBND tỉnh về “Thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; KH số 64/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện “về việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hướng dẫn việc tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; sử dụng phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử. Giới thiệu phương thức, cách làm, kết nối đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử như PostMart.vn…, tạo lập, hỗ trợ kỹ thuật trong các trang Web giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; Fanpage giới thiệu các sản phẩm trên Facebook. Tập huấn các kỹ năng cơ bản để truy cập, khai thác các ứng dụng: sàn giao dịch thương mại điện tử, email, các hệ thống thông tin và các ứng dụng phục vụ cho chuyển đổi số theo từng lĩnh vực trong nông nghiệp, nông thôn.

Hướng dẫn cách tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho học viên

Thông qua các lớp tập huấn, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các NQ, KH, Chương trình hành động của các cấp liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Cập nhật, nâng cao kiến thức, nhận thức cho hội viên, nông dân trong huyện về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; các giải pháp, nền tảng ứng dụng và các mô hình chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng, năng suất mà còn cải thiện đáng kể về cách thức quản lý, phương thức kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên nông dân trong việc sử dụng khai thác mạng Internet, tiếp cận với các ứng dụng, giải pháp khoa học công nghệ; qua đó, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đồng hành cùng hội viên.

Quốc Nghị