Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục

Ngày 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe và cho ý kiến về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

  

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH trung ương Đảng, Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, triển khai hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, thực hiện đồng bộ với các cơ chế, chính sách, nguồn lực ưu tiên cho phát triển giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại; quy mô giáo dục không ngừng được mở rộng, phát triển mạnh hệ thống trường lớp với chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh đạt trên 89%; xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, là một trong những địa phương có tỷ lệ trường ngoài công lập trung học phổ thông đứng đầu cả nước.

Tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu cụ thể Nghị quyết 29 đề ra, trong đó, nhiều nội dung đã đạt và vượt như: Chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo; chỉ tiêu chăm sóc trẻ chống suy dinh dưỡng cả hai thể; thanh niên có trình độ THPT và tương đương, các chỉ tiêu về xóa mù chữ; học sinh đi học đúng độ tuổi ở tiểu học, trung học cơ sở. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nông thôn, miền núi và thành thị dần được thu hẹp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được mở rộng đáp ứng yêu cầu của xã hội; xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực, thu hút các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển mới, cơ bản bảo đảm về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất lượng (tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 84,2%), phân bố khá toàn diện ở các cấp học, địa bàn. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên; khoảng cách chênh lệch về cơ hội tiếp cận và chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo giữa các vùng miền, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và đối tượng người nghèo, người yếu thế ngày càng được thu hẹp. Tỉnh đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến; tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm, từng bước nâng cao về chất lượng, thứ hạng.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nhằm tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới, Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 5/9/2023 của BTV Tỉnh ủy với các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Thống nhất các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ đánh giá cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các đơn vị, địa phương trong đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Ban Thường vụ yêu cầu các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 38-CT/TU. Trong đó, phải đổi mới tư duy nhận thức và thay đổi căn bản cách tiếp cận về giáo dục.

Mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục phổ thông; phấn đấu Quảng Ninh là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu trong phát triển giáo dục thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy học và đánh giá chất lượng; chậm nhất đến năm 2030, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục, đào tạo, một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng; tỉnh học tập tham gia mạng lưới thành phố, tỉnh học tập toàn cầu của UNESCO.

Từ tỉnh đến cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: phát triển giáo dục – đào tạo là phương diện quan trọng trong mục tiêu nâng cao mọi mặt chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc” và thực hiện khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số”.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới thực chất, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện, cấp xã cùng với ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị nhà trường; siết chặt quản lý chất lượng giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là khâu đột phá; gắn với phát triển giáo dục thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy học và đánh giá chất lượng; hình thành kho tài liệu, tư liệu, học liệu giáo dục, đặc biệt là kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành.

Cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp là khâu then chốt có tính quyết định để thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Tỉnh sẽ tiến hành tổng rà soát cán bộ, quản lý toàn ngành giáo dục, thực hiện phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”, kịp thời thay thế những cán bộ quản lý giáo dục, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục hạn chế về năng lực, trình độ, giảm sút uy tín, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Phát triển hệ thống giáo dục hài hòa, cân đối, hợp lý giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền. Chỉ khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập chất lượng cao vì lợi ích nhân dân, lợi ích người học; ưu tiên đầu tư, quan tâm phát triển giáo dục đào tạo ở những vùng khó; thực hiện công bằng, bình đẳng về cơ hội học tập, các chính sách xã hội trong giáo dục – đào tạo.

Yêu cầu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể hóa Chỉ thị số 38-CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách địa phương, kết hợp với huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội theo quy định đầu tư, phát triển giáo dục đào tạo; thường xuyên sâu sát theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà

                                             Ảnh Mai Thắm (tin theo Báo Quảng Ninh)