Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý

Ngày 20/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND huyện; Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/2/2023 của Bộ Chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp). Việc lấy phiếu đảm bảo nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm…Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ nhằm nâng cao vị trí, vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

  

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Trần Anh Cường – Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)