Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Ngày 30/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền từ Huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới với tinh thần quyết liệt, sâu sát, trọng tâm, trọng điểm. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã phát huy dân chủ, tập trung, công khai minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình. Công tác dân vận, vận động quần chúng được đẩy mạnh với phương châm sát với dân, gần dân, lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở gắn với các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Trong năm, huyện đã thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026) diện tỉnh và huyện quản lý đảm bảo các bước theo quy trình, quy định ; thực hiện rà soát về công tác cán bộ từ năm 2015 đến nay đối với 178 đồng chí; luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đối với 34 đồng chí lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, chuẩn bị một bước về nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với chủ trương Bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương (tại 9/10 đơn vị); thực hiện nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (tại 8/10 đơn vị); phó Bí thư kiêm chủ tịch UBMTTQ cấp xã ở 9/10 đơn vị;  tổ chức thi tuyển 10 vị trí với 16 ứng viên; kiện toàn, bổ sung 02 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện và 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 03 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 35 công chức cấp xã và 36 cán bộ, công chức cấp huyện; 98 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học; bổ nhiệm lại đối với 26 đồng chí. Kết quả phân tích xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,78%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 73,46%; hoàn thành nhiệm vụ  là 4,3%; không hoàn thành nhiệm vụ là 0,66% so với tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại. Kết quả xếp loại chi, đảng bộ cơ sở:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 17%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 80%; Hoàn thành nhiệm vụ là 3,0%.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh, của huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững; xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới”; tập trung triển khai chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; chỉ đạo công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố và đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đảm bảo an toàn thông tin; tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ từ huyện đến cơ sở gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ;  nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử trong việc giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tổng hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cấp ủy và các cơ quan Đảng.

Khen thưởng cho các Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2015 – 2019)

Khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2015 – 2019)

Khen thưởng cho các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Chia tay các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH do chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ

Nhân dịp này, Huyện ủy cũng đã khen thưởng cho các Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2015 – 2019); khen thưởng cho các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2015 – 2019) và chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành do chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ

Thanh Nga  – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)