Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị

Ngày 23/6, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các Chi, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Chính quyền, Công an, Quân sự, Trường THPT Đầm Hà, Trung tâm Y tế và các chi bộ bộ cơ sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, các Chi, Đảng bộ chủ động xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh. Đặc biệt là tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 29/3/2020 của Huyện ủy về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021; tuyên truyền chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô; triển khai đến 100% đảng viên đăng ký làm theo Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền, vận động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn được triển khai kịp thời, hiệu quả, cơ bản hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các Chi, Đảng bộ đã tập trung đánh giá làm rõ nhưng kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ chung của huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả các Chi, Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chính trị, tư tưởng; công tác phát triển Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; ghi chép, quản lý hồ sơ, Nghị quyết; cập nhận thông tin, báo cáo; an ninh trật tự. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới các Chi, Đảng bộ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch; phối hợp rà soát số người tham gia đóng BHXH, BHYT tại các xã, vùng vừa ra khỏi diện 135; rà soát các công trình văn hóa, hoạt động thể thao gắn với phát triển du lịch; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng quỹ phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tập huấn kỹ về nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế làm nhiệm vụ tiêm phòng vắc xin Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, huyện. Trong công tác xây dựng Đảng: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ; nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan chuyên môn; quan tâm xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với chỉ thị 05 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phát triển Đảng; rà soát, kiện toàn các mô hình tổ chức bộ máy và quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát theo lộ trình; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Thanh Nga  (Trung tâm TT&VH)