Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND xã Dực Yên khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 23/6, HĐND xã Dực Yên khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã Dực Yên đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định, đảm bảo cơ cấu, thành phần; không có đơn vị bầu cử nào của xã phải bầu bổ sung, bầu lại hoặc hủy kết quả bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND xã khóa XVI được bầu là 21 đại biểu. Tỷ lệ trúng cử bình quân đạt 93,48%; đại biểu trúng cử cao nhất đạt 100%; đại biểu trúng cử thấp nhất đạt 78,12%. Tỷ lệ cơ cấu nữ: 33,3%; ngoài Đảng: 14,28%; trẻ tuổi: 28,5%; dân tộc: 14,2%; tái cử: 56%. Các đại biểu được tín nhiệm lựa chọn đều đảm bảo đủ tư cách, năng lực để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; thông qua cơ cấu, số lượng thành viên các Ban HĐND; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã  khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVI; thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XV được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XVI; đồng chí Lương Văn Dũng – Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Dực Yên được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Dực Yên khóa XVI; đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa XVI; đồng chí Hoàng Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XV và đồng chí Mai Đức Cường – Phó Chủ tịch UBND xã khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND xã Dực Yên tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND, ủy viên UBND xã XVI Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo xã Dực Yên tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã khóa XVI

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)