Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách

Ngày 28/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và một số nội dung quan trọng.

Theo báo cáo, đến ngày 26/7, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107.550 triệu đồng; bằng 85% dự toán tỉnh giao, bằng 60% dự toán huyện giao. Có 4/10 khoản thu đạt từ 50% dự toán tỉnh huyện giao trở lên là: thuế ngoài quốc doanh đạt 8.320 triệu đồng, đạt 62% dự toán tỉnh giao, 52% dự toàn huyện giao, tăng 19% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 2.563 triệu đồng, đạt 92% dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 79% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 82.681 triệu đồng, đạt 150% dự toán tỉnh giao, bằng 80% dự toán huyện giao, tăng 431% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 3.867 triệu đồng, đạt 58% dự toán tỉnh giao, 56% dự toán huyện giao, bằng 86% cùng kỳ. 2/10 khoản thu đạt trên 50% dự toán tỉnh giao gồm: lệ phí trước bạ đạt 5.848 triệu đồng, đạt 51% dự toán tỉnh giao, 48% dự toán huyện giao, tăng 44% so với cùng kỳ; thu phí và lệ phí đạt 797 triệu đồng đạt 61% dự toán tỉnh giao, 44% dự toàn huyện giao, tăng 18% cùng kỳ. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, huyện đã thực hiện giải ngân 240,630 tỷ đồng; đạt 55,15% kế hoạch vốn; đạt 62,59% so với vốn cấp.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra một số giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt kịch bản thu ngân sách và Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 4/3/2021 của UBND huyện về kịch bản phát triển kinh tế huyện Đầm Hà năm 2021 trong trạng thái bình thường mới; thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021 của tỉnh, huyện; duy trì và phát huy hiệu quả của Ban điều hành ngân sách, Hội đồng tư vấn thuế; tiếp tục rà soát, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm quy hoạch khu dân cư; tăng cường rà soát các khoản thu không đạt tiến độ, có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu theo kế hoạch. Chi cục thuế huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thu thuế hàng tháng, tăng cường quản lý thuế; đôn đốc kịp thời các khoản thu thuế, phí lệ phí. Phòng Tài nguyên & môi trường phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, đôn đốc các cá nhân, tổ chức kê khai nộp thuế, phí theo quy định. Ban Quản lý Dự án công trình, các xã, thị trấn tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tác công trình; tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tập trung giải ngân vốn đầu tư theo đúng tiến độ; chủ động rà soát số vốn chưa phân bổ, tham mưu, đề xuất bố trí, giải ngân vốn theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo rà soát việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)