Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện và kết luận số 05 – KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; kế hoạch số 78 – KH/TU của BTV Tỉnh ủy

Ngày 28/7/2021, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết số 03 – NQ/TU, nghị quyết số 04 – NQ/TU của  BTV Tỉnh ủy; nghị quyết số 06 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 04 – NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, kết luận số 05 – KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; kế hoạch số 78 – KH/TU của BTV Tỉnh ủy. Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các xã, thị trấn, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; đảng viên các Đảng bộ và các Chi bộ cơ sở thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt các Nghị quyết

Báo cáo viên cấp huyện thông tin, quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện thông tin, quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết số 03 – NQ/TU, ngày 23/3/2021 của BTV Tỉnh ủy “về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 – 2025”; nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 24/3/2021 “về tăng cường lãnh đạo công tác  bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025”; nghị quyết số 06 – NQ/TU ngày 17/5/2021 “về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc QP – AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; nghị quyết số 04 – NQ/HU ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; kết luận số 05- KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; kế hoạch số 78 – KH/TU ngày 15/7/2021 của BTV Tỉnh ủy “về triển khai Kết luận số 05 – KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 – CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện đề nghị: các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai các nghị quyết đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đồng thời khi triển khai nghị quyết cần quản lý chặt chẽ và đảm bảo tính tối mật của nghị quyết. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện cần quan tâm triển khai quán triệt nghị quyết đến các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc đối với Đảng bộ các xã, thị trấn, quán triệt triển khai nghị quyết đúng theo kế hoạch sẽ xây dựng; phối hợp với UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện quan tâm trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và  Sở GD&ĐT tỉnh tiếp tục quán triệt nghị quyết số 04 về nâng cao chất lượng GD&ĐT huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với các thầy cô giáo, cán bộ viên chức trên địa bàn huyện. Đối với các chi đảng bộ cơ sở, đồng chí đề nghị sau khi quán triệt cần chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phù hợp với các đơn vị.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời