Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tăng cường các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng, mục tiêu kế hoạch năm về xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/10, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, các văn bản tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, quán triệt được đẩy mạnh. Huyện đã chủ động phân khai, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, cấp nước, cấp điện, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tập trung sản xuất hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng những sản phẩm mang thương hiệu của địa phương; chủ động lồng ghép chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội. Các chính sách an sinh – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn toàn huyện đạt trên 96,5%. Đời sống nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,32%;  hộ cận nghèo còn 2,17% (theo tiêu chí mới). Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 64,4 đồng/người/năm. Huyện có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đạt 7/9 tiêu chí, 34/38 chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, kế hoạch năm đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung đôn đốc, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu còn thiếu; chỉ đạo các xã, đơn vị, phòng ban hoàn thiện báo cáo, hồ sơ minh chứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu có yếu tố đột xuất, bất ngờ; đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 691-TB/TU ngày 30/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển du lịch cộng đồng bền vững; phát triển  thủy sản; phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 701-TB/TU ngày 5/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả kiểm tra cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBND cấp huyện và một số đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020, 2021. Giải pháp thực hiện Kết luận thanh tra số 546/KL-TTr ngày 5/11/2019 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH “về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Ninh”. Nội dung kết quả tiếp thu sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số nhiệm vụ trọng tâm; công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH