Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra lấn chiếm đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý

Sáng ngày 24/10/2022, đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra vi phạm lấn chiếm đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý tại tiểu khu 328, xã Quảng Lâm. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kiểm tra thực tế cho thấy hiện nay ở khu vực đất rừng sản xuất do xã Quảng Lâm quản lý tại lô 4, khoảnh 7 và 1 phần lô 6 tiểu khu 328, có một số người dân đã tự ý đốt cỏ, trồng cây keo tại khu vực này khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng nhà nước, diện tích mà người dân tự ý lấn chiếm để trồng keo là khoảng 1ha. Đồng thời, tại khu vực này có 2 hộ dân tự ý dựng nhà trái phép để sinh sống.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Quảng Lâm xử lý dứt điểm ngay việc lấn chiếm trái phép đối với diện tích đất rừng sản xuất thuộc quản lý của địa phương

Qua kiểm tra, đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Quảng Lâm cần xử lý dứt điểm ngay đối với việc lấn chiếm trái phép của người dân đối với diện tích đất rừng sản xuất thuộc quản lý của địa phương. Cần lập ngay hồ sơ đối tượng, diện tích lấn chiếm và yêu cầu đối tượng lên UBND xã để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định, yêu cầu đối tượng vi phạm khôi phục lại nguyên hiện trạng khu vực lấn chiếm. Đối với các diện tích đất khu vực xen kẹt mà người dân đã tự ý trồng cây trái phép cần cho xử lý ngay. UBND xã Quảng Lâm cho kiểm tra ngay đối với 2 hộ dân đang sinh sống trong khu vực tiểu khu 328, yêu cầu họ di dời ra vị trí khác đảm bảo theo quy định. Giao UBND xã Quảng Lâm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra 2 hộ dân đang sinh sống trong khu vực đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý, yêu cầu họ di dời ra vị trí khác đảm bảo theo quy định.

Khoảng 1ha đất rừng sản xuất tại tiểu khu 328 do xã Quảng Lâm quản lý, bị lấn chiếm trồng keo trái phép.

Quốc Nghị