Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sôi nổi, trách nhiệm phiên thảo luận và chất vấn

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 19/7, kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao đối với nội dung báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai trồng rừng gỗ lớn, thực hiện Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030, phương án cho thuê khu vực biển; công tác quy hoạch, thu ngân sách, cải cách hành chính; tiến độ triển khai các công trình, dự án khởi công mới năm 2023;chất lượng học sinh thi vào 10 điểm trung bình thấp.v.v. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung một số vấn đề liên quan đến: Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chủ đề công tác năm 2023; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa phương; giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án khởi công mới, xây dựng, sửa chữa các trường học; cải cách hành chính; triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh.v.v.

  

Các đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp

Sau phiên thảo luận, các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nội dung quan tâm: nguyên nhân chỉ số cải cách hành chính đạt thấp; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI). Làm rõ nguyên nhân kết quả thu trên địa bàn chưa đạt kế hoạch theo chỉ tiêu được tỉnh và HĐND huyện giao; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu trong 6 tháng cuối năm 2023; làm rõ địa chỉ thu, khả năng thu và giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu 100 tỷ đồng nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo Tờ trình số 154/TTr-UBND, ngày 10/7/2023 của UBND huyện. Giải pháp, thời gian hoàn thành phân vùng không gian biển chi tiết khu vực biển để nuôi trồng thủy sản để triển khai giao, cho thuê  khu vục biển cho các tập thể và cá nhân có nhu cầu nuôi trồng thủy sản.

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

Trưởng phòng Nội vụ huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và bám sát các nhóm vấn đề.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm

Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và nội dung giải trình, chất vấn đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan trả lời làm rõ.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)

Trả lời