Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V: thông qua 10 Nghị quyết

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới,  dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc; biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện (kỳ họp thường lệ giữa năm) là kỳ họp quan trọng  xây dựng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển 6 tháng cuối năm, quyết nghị một số vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhiều chỉ tiêu đạt thấp. Do đó, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, những giải pháp hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề, động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Trong đó, cần bám sát vào Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện để kiểm đếm, đánh giá kết quả, làm rõ nguyên nhân, giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện; quan tâm công tác cải cách hành chính, chất lượng, thứ hạng của các chỉ số DDCI, PAR INDEX, DGI; các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất; nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; thực hiện chủ đề công tác năm về nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, chất lượng đội ngũ cán bộ và đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, công tác quy hoạch; các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển sản phẩm OCOP, đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đề án tự chủ của các đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán, phân bổ ngân sách năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, công trình đầu tư công; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024; Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và các kiến nghị theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện khóa V, Thông báo kết luận số 169/TB-TTHĐND ngày 15/5/2023 của Thường trực HĐND huyện; Nghị quyết về Kéo dài thời gian thực hiện cuộc giám sát “việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước trong việc cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại và dịch vụ, giai đoạn năm 2016 – 2021 trên địa bàn huyện Đầm Hà”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiệm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình, thông qua 10 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận của 100% các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2023. HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phát triển kinh tế – xã hội nhanh bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)