Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND huyện và Tập đoàn TH

Chiều ngày 12/8/2020, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh do đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó GĐ Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đầm Hà và Tập đoàn TH về Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa tập trung và liên kết với dân tại huyện Đầm Hà của Tập đoàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan của Sở NN&PTNT, đại diện Tập đoàn TH.

Tại buổi làm việc, huyện Đầm Hà đã báo cáo đánh giá về hiện trạng sử dụng đất, mực nước ngầm, hiện trạng rừng, nguồn gốc hình thành rừng tại khu vực dự kiến thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa tập trung; diện tích đất tiềm năng quy hoạch nguồn nguyên liệu thức ăn xanh cho Đề án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại khu vực này. Tập đoàn TH đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện đề án đã thông tin về mô hình hoạt động và sản phẩm dự kiến của Khu; các hình thức liên kết và mô hình hợp tác xã dự kiến của Đề án; các hình thức hỗ trợ người dân trong chăn nuôi, đầu ra cho sản phẩm, tư vấn xây dựng  chuồng trại, hỗ trợ giống, vốn…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN&PTNN, các cơ quan, đơn vị của huyện, đơn vị tư vấn xây dựng đề án đã tập trung tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung vào những vấn đề cơ bản như vệ sinh môi trường và xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bò sữa; chất lượng nguồn nước ngầm, chất lượng đất tại khu vực dự kiến thực hiện đề án, vấn đề đất rừng…

Đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó GĐ Sở NN&PTNT phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng đề án của Tập đoàn TH tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan thuộc Sở và của huyện Đầm Hà để bổ sung vào đề án; huyện Đầm Hà cần rà soát lại điều kiện của các hộ dự kiến sẽ tham gia triển khai thực hiện đề án xem có đảm bảo đáp ứng được yêu cầu và phù hợp để chăn nuôi bò sữa; đơn vị tư vấn cùng với huyện Đầm Hà rà soát lại diện tích đất để phục vụ chăn nuôi bò trong dự án; đơn vị tư vấn cần xây dựng phương án chăn nuôi chi tiết cho người dân; Phòng NN&PTNT huyện cần rà soát lại phương án sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn; huyện Đầm hà tiếp tục phối hợp với Tập đoàn TH để sớm triển khai thực hiện đề án.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà