Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công”

Ngày 17/8,  Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công” gắn với kiểm điểm thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 41 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công trên địa bàn, các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 41 – CT/TU đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời cụ thể hóa bằng các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, văn bản, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các sai phạm về đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng đô thị… Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra, giám sát;  Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai 5 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công;  UBKT Huyện ủy đã triển khai 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 2 cuộc so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; 3 cuộc giám sát chuyên đề, tăng 3 cuộc so với nhiệm kỳ 2015 – 2020 liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư công. HĐND huyện đã triển khai các cuộc giám sát chuyên đề theo luật định, trung bình triển khai 4 cuộc giám sát chuyên đề/ năm. Từ tháng 7/2020 đến nay HĐND huyện, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã triển khai 6 cuộc giám sát, khảo sát liên quan đến quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, đầu tư công. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, đã thành lập 209 ban giám sát và đầu tư cộng đồng, giám sát 209 công trình dự án, có 11 kiến nghị liên quan. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. UBND huyện cũng đã chỉ đạo triển khai 16 cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai, GPMB và thực hiện các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó góp phần nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến lĩnh vực này.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khoáng sản đã bám sát quy định của pháp luật, có chuyển biến tích cực, tình trạng lấn chiếm và sử dụng đất đai sai mục đích, được phát hiện, xử lý kịp thời, các vi phạm tồn đọng nhiều năm được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Kế hoạch đầu tư công, trung hạn hàng năm được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác đầu tư công được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm đếm kết quả thực hiện. Đến nay đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện, khắc phục cơ bản các yêu cầu tại các thông báo kết luận đã chỉ ra.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công trên địa bàn; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra từng bước được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư công trên địa bàn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi thường xuyên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư công; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; UBKT Huyện ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ cho UBKT các cấp; Đảng ủy cơ quan chính quyền, rà soát, tự kiểm tra giám sát về chủ trương quản lý đất đai, tài nguyên; về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý đất đai, đầu tư công; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, các Nghị quyết, các quy định, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư công trên địa bàn. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)