Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 17/8, HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 để thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa V

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo điều chỉnh giảm một số khoản chi do dự kiến hụt ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện theo quy định.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ một số nội dung tại Kỳ họp

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Kỳ họp

Đại diện Chi cục Thuế Hải Hà – Đầm Hà báo cáo làm rõ một số nội dung tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, thông qua 3 Nghị quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu, kế hoạch kinh tế- xã hội những tháng cuối năm 2023 mà Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2023; Kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm của huyện. thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 của tỉnh, của huyện; kịch bản thu ngân sách năm 2023. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường các giải pháp thu; bám sát kịch bản thu ngân sách năm 2023, rà soát các khoản thuế, phí để tăng thu, nhất là các khoản thu: thuế xây dựng, thuế trước bạ, môi trường, thuế thu nhập cá nhân… Đẩy nhanh tiến độ đấu giá dự án Khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo kế hoạch. cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự án theo quy định; đảm bảo kế hoạch giải ngân các nguồn vốn theo sự chỉ đạo của tỉnh, huyện. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, đầu tư, tài chính-  ngân sách. Siết chặt công tác quản lý trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý sử dụng tài chính – ngân sách, tài sản công, đất đai, đầu tư; chú trọng công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản; chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, chủ động đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho khai giảng năm học mới. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)