Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày 31/5, Hội đồng sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện đã tổ chức họp bàn và triển khai nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, đợt sát hạch sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2019. Đối tượng sát hạch gồm cán bộ, công chức cấp huyện còn ít nhất 02 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (tính từ ngày 01/06/2019) : cán bộ giữ chức vụ cấp Phó, công chức đang công tác tại các cơ quan Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể; cán bộ giữ chức vụ cấp Phó, công chức 10 phòng ban quản lý nhà nước. Cán bộ tham gia sát hạch phải hoàn thành 02 phần thi. Thi kiến thức chung: gồm 02 phần, phần trắc nghiệm:  Kiểm tra kiến thức, sự hiểu biết về công tác Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính Nhà nước, hệ thống chính trị, Luật cán bộ, công chức, văn hóa công sở, cải cách hành chính quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực công tác; kiến thức về tin học. Phần tự luận: Đánh giá thực trạng công việc hiện nay so với khung vị trí việc làm của công chức, đề xuất giải pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hoặc phụ trách. Thời gian cho thi kiến thức chung là  150 phút.  Thi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành: Kiểm tra về kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, lãnh đạo, quản lý; Xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Hình thức: phỏng vấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức sát hạch nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện; là căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng  và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện. Từ đó, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong thời kỳ đổi mới. Do đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cần rà soát bổ sung đưa ra bộ câu hỏi sát, phù hợp nhất, mang tính thời sự, nội dung sát hạch dựa trên nhiệm vụ được giao, phụ trách của cán bộ, công chức. Việc sát hạch phải thực hiện đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc và hiệu quả.

                                                     Minh Hải ( TT TTVH Đầm Hà)