Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm

Ngày 28/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đầm Hà khoá XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Dương – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Huyện uỷ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cao và sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện Đầm Hà đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Tỉnh, ban hành 767 văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Trong 9 tháng, đã chỉ đạo thành lập 9 Chi bộ Quân sự xã; chỉ định kiện toàn các chức danh theo quy định ở 8 Chi, đảng bộ. Đến ngày 13/9/2023, toàn huyện đã kết nạp được 84 đảng viên đạt 88,4% kế hoạch. Kinh tế duy trì phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 5.900 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch, bằng 123,3% cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Dân chủ tiếp tục được mở rộng. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

    

Các đại biểu chất vấn tại hội nghị

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn tại hội nghị

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, huyện Đầm Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với quyết tâm cao nhất. Trong đó, tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; đảm bảo vững chắc Quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương – Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đang viên suy thoái về tư thưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư ”về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2021 của Ban Bí thư ”về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/9/2021 của BTV Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ.HU ngày 18/12/2021 về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Đầm Hà giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo các nội dung BTV Huyện uỷ đã giải quyết giữa hai hội nghị thường kỳ của BCH Đảng bộ huyện.

BCH Đảng bộ huyện bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBKT Huyện uỷ

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Văn Tú – nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXV, nguyên chủ tịch Hội Nông dân huyện về nghỉ hưu theo chế độ

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; chia tay đồng chí Nguyễn Văn Tú – nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXV, nguyên chủ tịch Hội Nông dân huyện về nghỉ hưu theo chế độ; thực hiện chất vấn đối với các vấn đề liên quan đến kết quả thu chi ngân 9 tháng và các giải pháp tăng thu ngân sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đấu nối đường ống nước sạch theo kiến nghị của người dân; phát triển du lịch cộng đồng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi pham thuộc thẩm quyền của BCH Đảng bộ huyện.

Thanh Nga –  Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)