Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân

Chiều ngày 29/9/2023, xã Tân Lập tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2023.

Tại hội nghị, phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu và nhân dân đã tham gia ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng NTM, an sinh xã hội. Một số ý kiến đề nghị xã cần quan tâm đến công tác giao khu vực biển cho nhân dân nuôi hàu, hà; công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tu sửa một số tuyến kênh  mương đã xuống cấp để đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp; đảm bảo công tác an toàn giao thông trên một số tuyến đường; công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách cho người khuyết tật, hộ khó khăn; quan tâm đề nghị với cấp có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với một số diện tích đất bị ngập mặn tại thôn Phúc Tiến. …

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền  xã Tân Lập đã trả lời các ý kiến của các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

 

Lãnh đạo xã Tân Lập trả lời các ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Mục đích của buổi đối thoại này là dịp để người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Từ đó kịp thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại để giải quyết, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng chính trị nhằm tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền với nhân dân… làm tốt công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân là phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa dân với đảng và chính quyền.

Quốc Nghị