Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Chiểu ngày 28/8, huyện Đầm Hà đã tổ chức họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế nhằm thống nhất các phương án chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế, phí, lệ phí do cấp huyện quản lý, đôn đốc và hướng dẫn các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Hải Hà – Đầm Hà đã báo cáo về tình thu thuế, nợ đọng thuế và Kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện. Theo đó thời gian triển khai thực hiện kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 1/9 đến 31/12/2019. Đối tượng chống thất thu là tất cả các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Đầm Hà, trọng tâm là các hộ kinh doanh có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, hoặc sử dụng nhiều hóa đơn, đáp ứng đủ điều kiện để lên doanh nghiệp nhưng chưa chuyển lên doanh nghiệp; Doanh nghiệp, hộ cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng có nguồn gốc tài nguyên, khoáng sản; Đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế, tập trung vào những doanh nghiệp, hộ kinh doanh có số thuế nợ lớn, kéo dài, chây ỳ trong việc thực hiện thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đóng góp cho xã hội và ngân sách nhà nước.

Tại cuộc họp, các thành viên của tổ như lãnh đạo chi cục thuế, Đội QLLT, Công an huyện, lãnh đạo phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã thảo luận đánh giá tình hình, thuận lợi, khó khăn và bàn các giải pháp để triển khai thực hiện tốt kế hoạch chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, đồng chí đề nghị thành viên của Tổ giúp việc cần phối hợp để quyết liệt triển khai kế hoạch vào ngày 1/9/2019. Chi Cục thuế cần phối hợp với Ban quản lí chợ, Đội QLTT thống kế, rà soát toàn bộ hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, có thứ tự, danh sách cụ thể, xây dựng mức thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, đánh giá đúng doanh thu của các hộ, tạo công bằng giữa các hộ sản xuất kinh doanh. Phòng Tài nguyên Môi trường thống kê các tổ chức, cá nhân thuê và sử dụng đất, mặt nước, kiên quyết thu thuế đối với những đơn vị có hoạt động, đối với những đơn vị không hoạt động sẽ ra thông báo thu hồi. Không để phát sinh nợ đọng thuế. Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Phòng Tài Chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện phối hợp, tham mưu triển khai thu thuế các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ngay khi quyết toán các công trình; Hội đồng tư vấn thuế các xã thị trấn tiếp tục hoạt động có hiệu quả, cùng với đẩy mạnh thu thuế cần kiên quyết xử lí các trường hợp chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ thuế; Phòng Văn hóa Thông tin kiểm tra, rà soát các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tham mưu giải pháp chống thất thu. Các ngành, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, rà soát, triển khai theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo nguồn thu, hạn chế thấp nhất nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)