Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quý I/2020 không có hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn

Trong 3 tháng đầu năm, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tại Trung tâm Hành chính công huyện và và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã không có hồ sơ quá hạn.

Cụ thể, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 6.192 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn 3.807 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 754 hồ sơ, đang giải quyết 960 hồ sơ và hồ sơ yêu cầu bổ sung 671 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 20,43%.

Tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tiếp nhận 5.517 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn: 4.520 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 969 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt tỷ lệ 19,5%.  Tại cấp huyện và cấp xã không có hồ sơ quá hạn.

Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.

                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)