Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 9/4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết, dự thảo chương trình hành động, chương trình và kịch bản chi tiết điều hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến bố trí nội dung, phân công Điều hành đại hội. Đối với dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động cần rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý quy hoạch, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.v.v; đề ra các giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham gia ý kiện tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viện, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Tuyên Giáo, Văn phòng Huyện ủy, cơ quan tham mưu cần tiếp thu tổng hợp ý kiến của các đại biểu, điều chỉnh, hoàn thiện các dự thảo. Trong đó, điều chỉnh bố cục chương trình hành động; rà soát lại từng nội dung, giải pháp, bổ sung các giải pháp thực hiện chủ đề theo văn kiện Đại hội, các giải pháp liên quan đến một số đề án tỉnh đang chỉ đạo thực hiện, giải pháp về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng trung tâm điều hành thông minh, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bám sát các chỉ tiêu, định hướng của tỉnh; rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến Ban Thường vụ và thông qua Ban Chấp Hành.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)