Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Tân tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 16/1, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Tân huyện Đầm Hà , nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức thành công. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Tân đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã vận động người dân với nhiều việc làm thiết thực như: Vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá trên địa bàn xã đạt 83%, hộ gia đình đạt văn hoá đạt 85,9 %; cơ quan, đơn vị đạt văn hóa đạt 100% so với nghị quyết đại hội đề ra. Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hiệu quả thiết thực, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã đã vận động được trên 20 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ xã đã sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, UBMTTQ xã đã phối hợp với các cấp tổ chức hỗ trợ và tổ chức huy động đóng góp ngày công, tiền mặt, vật liệu… để làm đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực đưa xã Quảng Tân về đích NTM trong năm 2017. Đồng thời, UBMTTQ xã còn hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 35 hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm được duy trì giữ vững và được triển khai rộng khắp các cộng đồng dân cư. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở và đề cao quyền làm chủ của nhân dân

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân và các tổ chức chính trị – xã hội…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Phạm Văn Đông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã cử 5 đại biểu chính tiêu biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Lê Văn Huấn Chủ tịch UBND xã Quảng Tân trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, Thường trực Huyện ủy chụp ảnh cùng với 31 vị tham gia MTTQ xã Quảng Tân, nhiệm kỳ 2019- 2024

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Tân đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

CTV. Trần Hoàn