Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phụ nữ Đầm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Để phong trào thực sự hiệu quả,hàng năm, hội LHPN huyện chủ động xây dựng kế hoạch gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, quán triệt việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến từng cán bộ, hội viên; tích cực phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng nông thôn mới.

Mô hình nuôi lợn đất tiết kiệm được duy trì hiệu quả

Mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiết – thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương; tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế như: mô hình chăn nuôi gà, lơn, trâu, vịt đẻ trứng xã Tân Bình, Quảng Lâm; mô hình trồng cây ăn quả (ổi, táo, na…) Quảng Tân, Tân Lập; mô hình kinh doanh dịch vụ… với 17 mô hình và 1.112 thành viên tham gia. Hoạt động hỗ trợ cho vay vốn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Hội đã giải ngân 950 triệu đồng từ “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”cho 66 hộ gia đình chị em phụ nữ tại xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà và xã Đầm Hà. Duy trì hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 110,293 tỷ cho 1.976 lượt hộ vay, với 55 tổ; 41 tổ, chi hội về quỹ tự tích kiệm cho 132 hội viên vay để phát triển kinh tế không tính lãi suất với số tiền 1.266 tỷ. Duy trì 76/76 chi hội về “ống tiền tiết kiệm”, thường xuyên giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn để chung tay giúp nhau làm giàu. Bên cạnh đó, Hội đã vận động quyên góp, ủng hộ xã hội hóa hỗ trợ xây nhà cho 9 gia đình hội viên khó khăn, phụ nữ neo đơn tàn tật tổng trị giá 420 triệu đồng. Từ các hoạt động này, đã giúp nhiều chị em, hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hội LHPN huyện trao tặng xã Quảng Tân 1.000 cây chuỗi ngọc 

Các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh được duy trì hiệu quả

Con đường hoa của Hội Phụ nữ xã Tân Bình

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, Hội LHPN huyện đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “xây dựng gia  đình 5 không, 3 sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các chi hội vận động các hộ hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường với phương châm “Sạch nhà, sạch ngõ”, bảo vệ môi trường. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng được 11 đoạn đường xanh – sạch – đẹp do phụ nữ quản lý; 19 chi hội ”3 sạch”; mô hình “Dùng làn đi chợ” tại thị trấn Đầm Hà với 200 thành viên; duy trì và nhân rộng hoạt động của 48 tổ thu gom rác thải với 85 thành viên tham gia. Thường xuyên huy động duy trì phong trào Chủ nhật xanh tại các xã, thị trấn với trên 6000 lượt hội viên, duy trì dọn vệ sinh, trồng cây xanh, cây hoa, góp phần tạo cảnh quan nông thôn ngày càng xanh-sạch-đẹp. Cùng với đó, Hội đã triển khai xây dựng mô hình ”con đường hoa” và mô hình phân loại rác thải tại 9/9 xã thị trấn; phối hợp với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà phát động ủng hộ xây dựng con đường hoa phố Lê Lương với trên 200 chậu hoa giấy với số tiền trên 100 triệu đồng.

Nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi hội

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” không chỉ làm thay đổi nhận thức của người dân mà còn góp phần không nhỏ thực hiện các tiêu chí đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần xây dựng huyện về đích nông thôn mới theo lộ trình.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)