Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phòng Lao động- TB&XH giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Ngày 9/4, Phòng Lao động- TB&XH huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Trong quý I/2024, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Kế hoạch năm 2024 của tỉnh, của huyện và Chương trình công tác năm 2024, tập thể cán bộ, công chức Phòng Lao động – TB&XH huyện Đầm Hà đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Chi trả kịp thời chế độ chính sách hàng tháng cho các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, Hỗ trợ học nghề cho 06 học sinh, số tiền 27.000.000 đồng và hỗ trợ học văn hóa cho 03 học sinh, số tiền 3.600.000 đồng theo Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ cho 01 học sinh, số tiền 5.000.000 đồng. Thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đủ chế độ, tổng số 7.403 suất = 3.177.650.000đ; Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện; 100% hồ sơ liên quan đến lĩnh vực lao động-TBXH được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các mặt công tác trong lĩnh vực lao động – xã hội. Chi trả đầy đủ chế độ, thu nhập tăng thêm, chăm lo cho cán bộ công chức dịp Tết Nguyên đán. 100% công chức cơ quan và đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên, công chức vi phạm kỷ luật Đảng và Pháp luật của nhà nước.

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến tại hội nghị

Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đầm Hà phát biểu kết luận

Tại hội nghị, Phòng Lao động- TB&XH huyện đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024: Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch, tiến độ. Triển khai các hoạt động Tháng hàng động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; phối hợp với LĐLĐ, BHXH, các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra hoạt động, nhu cầu tuyển dụng lao động và việc chấp hành pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Phối hợp với BHXH, Bưu điện huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp; giới thiệu việc làm, đào tạo nghề. Quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh cho người có công, người nghèo trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền các đối tượng (người có công, BTXH) đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả chế độ không dùng tiền mặt; phấn đấu đạt ít nhất trên 50% trong quý II/2024. Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống, bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình cho đối tượng là người dân sống ở vùng có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, nam, nữ trong độ tuổi kết hôn và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm trong cơ quan.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)