Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà

Chiều ngày 12/11/2023, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, lãnh đạo thị trấn Đầm Hà.

 Khu phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà có 351 hộ gia đình với 1.358 nhân khẩu. Chi bộ khu phố có 60 đảng viên. Trong những năm qua, các chương trình, cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, khuyến học khuyến tài…  đã được chi bộ, khu phố và cả cộng đồng dân cư quan tâm, nỗ lực thực hiện và từng bước trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong khu phố. Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người dân khu phố không ngừng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường cơ bản được đảm bảo; 98% hộ gia đình trong khu phố đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa 5 năm liên tục từ năm 2019-2023.

Quang cảnh Ngày hội

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết phố Hoàng Văn Thụ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trao chứng nhận đạt khu phố văn hóa cho phố Hoàng Văn Thụ

Chung vui với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Hoàng Văn Thụ, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin đến cán bộ và nhân dân khu phố về tình hình phát triển KT-XH của huyện trong 10 tháng năm 2023. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà khu phố đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi ủy, chi bộ khu phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu phố. Tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các tiêu chí về đô thị thông minh, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Quốc Nghị