Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình

Ngày 12/11, Ban MTTQ thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023. Tới dự có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Ngày hội đã ôn lại truyền thống 93 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là UBMTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và nghe Ban Công tác Mặt trận thôn Bình Nguyên báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” năm 2023. Khu dân cư thôn Bình Nguyên có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.000ha, trong đó đất nông nghiệp là 105,9ha, đất rừng là 377,1ha, đất nuôi trồng thủy sản 29,1ha, có 244 hộ và 851 nhân khẩu với 4 dân tộc cùng sinh sống; nghề nghiệp chính của nhân dân trong thôn là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Những năm qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Nhân dân trong thôn đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Người dân trong thôn đoàn kết chung tay xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Đến nay, thôn Bình Nguyên đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, đường bê tông thuận lợi cho việc đi lại, con em của thôn trong độ tuổi đều được đến trường, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Với sự nỗ lực phấn đấu của người dân, năm 2023 thôn Bình Nguyên đạt danh hiệu thôn văn hóa, toàn thôn có 192/224 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện trao tặng chứng nhận thôn văn hóa cho thôn Bình Nguyên

Khen thưởng các hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện phấn khởi trước những kết quả đạt được Nhân dân thôn Bình Nguyên trong thời gian qua. Động viên Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương; tổ chức phát triển tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn; chủ động tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)