Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại xã Quảng Tân

Sáng ngày 24/7/2023, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đã đi thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại xã Quảng Tân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (1947-2023). Cùng đi có lãnh đạo xã Quảng Tân và đơn vị liên quan.

Đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà thương binh Đinh Đức Tiến ở thôn Tân Liên, thương binh Phạm Thị Lan và Phạm Văn Song ở thôn Tân Hòa; thương binh Hầu Văn Canh ở thôn Trung Sơn, gia đình thương binh Phạm Khắc Hòa ở thôn Tân Thanh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng quà thương binh Phạm Thị Lan ở thôn Tân Hòa

Đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Phạm Văn Song ở thôn Tân Hòa

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đối tượng và gia đình chính sách

Quốc Nghị