Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Vĩnh Khuyến làm việc với xã Quảng Lâm

Sáng ngày 9/3/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của UBND huyện đã có buổi làm việc với xã Quảng Lâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo xã Quảng Lâm báo cáo tình hình về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác quốc phòng, an ninh; chương trình xây dựng NTM, một số nhiệm vụ trong tâm khác và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua xã Quảng Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; chú trọng. Công tác xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh.  Kinh tế được duy trì và phát triển ổn định. Tổng thu nhập trên các lĩnh vực đạt 190,87 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, môi trường được đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022  ước đạt 61,85 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54 %; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,47%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Quảng lâm đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị xã Quảng Lâm trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các phòng, ban của huyện tại buổi làm việc, thời gian tới xã cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; tập trung kiểm đếm, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện để phân tích, đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao theo KH đã đề ra. Tập trung phát triển kinh tế rừng, triển khai hiệu quả Đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương, chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tập trung phối hợp với Phòng KT-HT và đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch chung của xã theo lộ trình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra tại Trường MN Quảng Lâm.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các trường học khai thác hiệu quả các thiết bị công nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại Trạm y tế xã.

  Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)