Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phê duyệt Đề án Thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3851/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà.

Mục tiêu của Đề án là hình thành Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học – công nghệ, doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, nhằm nhân rộng ra các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao trong, ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 6/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Đề án, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xây dựng tại xã Tân Lập, Đầm Hà (huyện Đầm Hà) với diện tích 169,5ha. Tổng khái toán vốn đầu tư cho dự án là gần 830 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 159 tỷ đồng (chiếm 19,1%), nguồn kinh phí này sẽ đầu tư trực tiếp vào đê biển kết hợp đường giao thông và thực hiện GPMB; vốn doanh nghiệp do Công ty CP Thủy sản Việt Úc đầu tư là 670 tỷ đồng (chiếm 80,9%), đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ sản xuất. Tiến độ thực hiện của Đề án được chia làm 3 giai đoạn.

Cụ thể: Giai đoạn 1, đến năm 2020 thực hiện điều chỉnh quy hoạch, thực hiện GPMB, đưa vào hoạt động phân khu trung tâm, phân khu sản xuất giống tôm và một phần khu nuôi tôm chất lượng cao. Giai đoạn 2, từ năm 2021-2023, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiến hành mở rộng khu nuôi trình diễn, triển khai đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao, phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng đối với các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh. Giai đoạn 3, từ năm 2024-2025, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng còn lại, tiếp tục nghiên cứu đầu tư khu thử nghiệm và nhân rộng các mô hình, công nghệ đã thử nghiệm thành công.

 Theo Hoàng Nga (baoquangninh.com.vn)