Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện

Chiều ngày 17/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện để đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, tiếp tục triển khai các nội dung công việc đã được giao.

Nổi bật, khối Đảng đã tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20- NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy gắn với chủ đề công tác năm; triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”; tổ chức thành công hội thi “Duyên dáng Đầm Hà”. Công tác tuyên giáo, thông tin tuyên truyền đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã linh hoạt, chủ động trong triển khai thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động. Các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Thắp sáng đường quê”, các chương trình hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ thoát nghèo có địa chỉ…được thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị đã báo cáo, làm rõ, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động, triển khai nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, ban xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy tiếp tục  bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm của Tỉnh, huyện để triển khai hiệu quả các nội dung công việc liên quan: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo chất lượng, tiến độ của đơn vị tổ chức Đại hội điểm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; quan tâm công tác phát triển đảng. Trong công tác tổ chức cán bộ tham mưu hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội, hướng dẫn bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020- 2023. Trong  công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Huyện ủy lưu ý đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; tham mưu hoàn thiện rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền. Đối với cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cần tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để bàn và tìm các giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tuyên truyền đoàn viên, hội viên nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến; các phong trào thi đua. Nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đồng thời, tuyên truyền sâu những chủ trương, định hướng, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

CTV.Minh Hải