Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phát triển Đảng viên ở xã vùng cao Quảng An

Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đến giữa tháng 5/2024, xã Quảng An (huyện Đầm Hà) đã kết nạp được 9/9 đảng viên mới, đạt 128,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Đây cũng là đơn vị hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng sớm nhất trong các đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ Huyện.

Đảng bộ xã Quảng An hiện có 179 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ thôn và 6 chi bộ cơ quan, đơn vị. Với đặc thù là xã vùng cao, 74% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tìm, tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Do các chi bộ chủ yếu là chi bộ nông thôn, trình độ học vấn của nhiều quần chúng còn hạn chế. Phần lớn đoàn viên, thanh niên sau khi học xong đều đi làm ăn xa. Một số đoàn viên, thanh niên trực tiếp lao động sản xuất ở địa phương chỉ tập trung “kiếm kế sinh nhai” chưa có động cơ phấn đấu rõ ràng.

Trước thực tế trên, xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, xã Quảng An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng hàng năm phù hợp; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể đến từng chi bộ; lấy đó làm một trong những tiêu chí xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng cuối năm, để các đơn vị phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể chính trị tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi gợi ý chí phấn đấu trong đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân; rà soát, giới thiệu nguồn làm cơ sở để đảng ủy xem xét, bồi dưỡng, đề nghị kết nạp đảng, nhất là trên địa bàn dân cư; phân công cụ thể cho các đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ trực tiếp hướng dẫn, chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện; giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp sát sao chỉ đạo và đăng ký thực hiện là mô hình dân vận khéo cấp huyện. Trong công tác tạo nguồn, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm chặt chẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú, cử đi học lớp cảm tình Đảng đến phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; phân công các đồng chí Đảng ủy viên, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt tại các chi bộ thôn. Qua đó, tăng cường nhân lực có trình độ, có nhận thức chính trị cao; là cầu nối tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào mọi hoạt động của cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân; bồi dưỡng lý luận, nhận thức cho đảng viên và quần chúng ưu tú tại các địa bàn dân cư. Trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng ủy xã xây dựng, định hướng nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ thôn; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Các chi bộ tập trung, thảo luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở; chủ động định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề đang có khó khăn, vướng mắc. Người chủ trì phát huy vai trò, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tính nêu gương của đảng viên. Tại những buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo về những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đánh giá, góp ý.

Các tổ chức Hội, Đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế; quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương để thanh niên tham gia làm kinh tế; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia; từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Lềnh A Mả

Với nhiều nỗ lực, thực hiện các giải pháp, cách làm phù hợp, trong 3 năm (từ năm 2022 đến nay), Đảng bộ xã đã kết nạp được 26 đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm. Trong đó, số đảng viên kết nạp là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 78%. Qua đó, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với các chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Quảng An cũng đặt ra mục tiêu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)