Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phát động ủng hộ đồng bào nghèo và xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thực hiện Thư kêu gọi của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngày 15/11, huyện Đầm Hà tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2018. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương hoặc một ngày công lao động  với tổng số tiền trên 127 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện ủng hộ tại lễ phát động

Đây là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chung tay sẻ chia với người nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

CBVC tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK

Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong năm 2018 huyện đưa 12 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, phấn đấu đến năm 2019 đưa xã Quảng Lâm và 5 thôn ra khỏi diện 135.

Minh Hải – Quốc Nghị