Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS năm học 2018 – 2019

Ngày 15/11/2018, huyện Đầm Hà đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS năm học 2018 – 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dự và chỉ đạo kỳ thi.

Tham dự kỳ thi có 4 thí sinh là chuyên viên của Phòng GD&ĐT, Phó hiệu trưởng Trường THCS trên địa bàn huyện. Các ứng viên thi tuyển 3 chỉ tiêu là Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Dực Yên và Hiệu trưởng Trường THCS Quảng An. Các thí sinh phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng trường học theo từng cấp học. Nội dung thi tuyển gồm 2 phần là thi viết với kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và thi trình bày Đề án với nội dung đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, yếu của đơn vị sử dụng chức danh dự tuyển; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống trong quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển khẳng định kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS năm học 2018 – 2019 được huyện Đầm Hà tổ chức công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng, đúng quy trình trong thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ. Thông qua thi tuyển nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện; từ đó, lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Hội đồng thi tuyển chuẩn bị tốt các điều kiện, đảo bảo đúng quy trình thi tuyển để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Đại diện ứng viên chứng kiến Đề thi còn nguyên niêm phong

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi viết với thời gian làm bài 180 phút. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên trong phần thi viết sẽ tiếp tục dự thi phần thuyết trình, trình bày Đề án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng thi tuyển đưa ra.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà